Subsidiereglement jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur geeft een toelage aan erkende jeugdverenigingen voor hun werking, het kamp, bijzondere projecten en (kader)vorming.

De voorwaarden om erkend te worden als jeugdvereniging vind je tevens terug in het reglement.