Subsidie ter bevordering van zwaluwkolonies

Vraag online aan

Één van de “aaibare” soorten die dicht in de omgeving van de mensen vertoeven, zijn de zwaluwen.

Deze doen het de laatste tijd erg slecht in Vlaanderen.
Zowel de huiszwaluw als de boerenzwaluw staan in de “rode lijst” van de broedvogels als kwetsbaar en achteruitgaand.
Één van de belangrijkste problemen voor de zwaluwen, is de moderne bebouwing. Er zijn nog maar weinig overstekende dakranden en ruwe gevels te vinden waar ze hun nesten kunnen maken.

Daarom willen we door het nieuwe subsidiereglement inwoners stimuleren om zwaluwen te beschermen.
We trachten bestaande kolonies te behouden door een instandhoudingspremie:
- 25 euro voor een kleine kolonie;
- 50 euro voor een grote kolonie.

Nieuwe zwaluwen willen we aantrekken door een subsidie te voorzien voor kunstnesten:
- 5 euro subsidie bij de aankoop van een kunstnest.

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.