Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

 
Het lokaal bestuur Edegem maakt werk van CO2-reductie en het behalen van de doelstellingen in het kader van het burgemeestersconvenant 2030. Dat om uit te groeien tot een klimaatbestendige gemeente.
 
Om verder uit te groeien tot een duurzame, inclusieve gemeenschap is een update vereist van de bestaande subsidiereglementen. De subsidies ondersteunen maatregelen die energiebesparingen en -efficiëntie opleveren. De beschermde afnemer is daarbij een belangrijke belanghebbende.

Dankzij de update wordt dubbele subsidiëring vermeden. De focus wordt verlegd op inclusieve maatregelen die zowel klimaat, milieu als het (financieel) welzijn van de inwoners ten goede komen. 

Algemene voorwaarden

  1. De premie kan alleen toegekend worden voor nieuw gekochte en nieuw geplaatste materialen of toestellen.
  2. Enkel maatregelen die na een energiescan worden opgenomen in het rapport kunnen binnen de subsidie worden opgenomen. De bewoner dient zich ter beschikking te stellen om aanwezig te zijn tijdens de energiescan en tijdens de opvolgscan die zal plaatsvinden na een periode van 6 maanden na plaatsing van de maatregelen.
  3. De gemeente geeft geen rechtstreekse vergoeding aan de bewoner. De aankoop en de plaatsing van het materiaal gebeurt in samenspraak met het lokaal bestuur Edegem. Het bestuur kan daarvoor beroep doen op een externe partner. 
  4. Bij de plaatsing van een nieuw huishoudelijk toestel ter vervanging van een verouderd toestel wordt dit oude toestel meegenomen voor een correcte verwerking. Enkel wanneer uit het rapport van de energiescan blijkt dat er nood is aan de vervanging van een toestel kan de bewoner een nieuw toestel ontvangen.

Lokaal bestuur Edegem heeft een subsidiereglement voor kleine energiebesparende maatregelen.

Je vindt meer info over het reglement via deze link