Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maken de gemeente, het OCMW en het AGB een strategisch meerjarenplan op. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe zij hun budget willen inzetten.
Dit strategisch meerjarenplan is het resultaat van een omgevingsanalyse waarbij we rekening gehouden hebben met de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen en de situatie in Edegem. De noden, behoeften en mogelijkheden werden in kaart gebracht. Jaarlijks evalueren we de realisaties en kijken we na wat we eventueel moeten bijsturen.

Besluiten raadplegen

Het strategisch meerjarenplan van lokaal bestuur Edegem werd goedgekeurd door de OCMW-raad en de gemeenteraad op 13 maart 2020. Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een aangepaste versie ter goedkeuring voorgelegd.
Het strategisch meerjarenplan AGB werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB en de gemeenteraad op 16 december 2019. Ook hier wordt jaarlijks aan de raad van bestuur van het AGB en de gemeenteraad een aangepaste versie ter goedkeuring voorgelegd. 
Via deze pagina en via de pagina financieel beleid kan je alle documenten van het lokaal bestuur en AGB downloaden. De beleidsdocumenten van het Woonzorgnetwerk Edegem vind je op hun eigen website.
Onderaan deze pagina vind je ook de links naar de raadpleegomgeving van de politieke bestuursorganen van Edegem waar je de respectievelijke raadsbesluiten met hun publicatiedata kan bekijken. 
Vrij zoeken in de raadpleegomgeving kan via: 
 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.