Sociale dienst verhuist naar gemeentehuis

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024

De renovatiewerken in het gemeentehuis zijn afgerond. Het onthaal, de wachtzaal en loketten burgerzaken kregen een make-over en er kwamen extra spreekruimten en kantoren voor de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst.

De nieuwe loketten voor burgerzaken werden enkele weken geleden al in gebruik genomen. Op 17 mei 2024 zullen ook de collega's van de sociale dienst, OCMW en van het Huis van het Kind en Jongere hun intrek nemen in het gemeentehuis. Zij verhuizen dan van de Terlindenlaan naar het Gemeenteplein zodat we voortaan op één centrale plaats onze loketdiensten kunnen aanbieden.

Deze donderdag, 17 mei, zijn de collega's van de sociale dienst een dagje onbereikbaar. Er valt die dag heel wat te verhuizen, telefoons moeten worden aangesloten, computers geconnecteerd. Vanaf vrijdag kunnen ze je terug ontvangen op hun nieuwe werkplek. 

Alle andere dienstverlening blijft donderdag ongewijzigd open. We doen er alles aan om de hinder van de verhuis voor onze bezoekers tot een minimum te beperken.