Sociaal-pedagogische toelage

Inhoud

Als je een kind met een handicap van minstens 66% hebt, dan heb je recht op een gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage.  Deze bedraagt 125 euro als het kind naar school of een instelling gaat en 220 euro als het kind thuis blijft en daar wordt verzorgd.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag moet het kind één jaar geworden zijn en mag het niet ouder dan 21 jaar zijn.
Alle Edegemse inwoners die thuis een mentaal of fysisch gehandicapt kind van ten minste 66% verzorgen en opvoeden.

Procedure

Je vraagt deze toelage online aan via bovenstaande knop. Eens je deze toelage aangevraagd hebt, krijg je het volgend jaar een herinnering om je aanvraag te vernieuwen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van het kind
  • Het attest van verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten (66%) van de FOD Sociale Zekerheid.

Kostprijs

Je krijgt het bedrag van 125 of 220 euro op je rekening gestort.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.