Tijdelijke afsluiting Dwaallichtjespad bij slibruiming in Hof Ter Linden

Gepubliceerd op woensdag 10 januari 2024
De kasteelvijver van Hof ter Linden bevat enorm veel slib. Om de waterhuishouding te herstellen, zullen Stichting Kempens landschap en Lokaal bestuur Edegem een slibruiming opstarten.

De kasteelvijver van Hof ter Linden bevat enorm veel slib. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de sliblaag aan en zo ontstaat er verzanding. Begin dit jaar is Stichting Kempens Landschap samen met ons lokaal bestuur begonnen met de verwijdering van het slib, zowel in de vijver als in een deel van de gracht. 

De aan- en afvoer van het materiaal en het slibafval gebeurt via de Terlindenlaan en het Dwaallichtjespad. Dat betekent dat je tijdens de werken een omleiding kan volgen via de Monseigneur Jan van de Veldelaan, Rombaut Keldermansstraat en de Oude-Godstraat. Als alles volgens plan verloopt, duren deze werken tot 1 april. Vanaf dan is het Dwaallichtjespad weer toegankelijk voor voetgangers en fietsers.