Hoe teken ik een signalisatieplan?

Wanneer je een aanvraag indient voor een signalisatievergunning (inname openbaar domein), moet je steeds een signalisatieplan toevoegen bij je online aanvraag. Als je enkel en alleen een parkeerverbod aanvraagt, hoef je dit niet te doen.

Op een signalisatieplan geef je weer waar de inname exact is gelegen. Ook dienen alle verplichte verkeersborden opgenomen te worden.


Alle verplichte signalisatie moet worden geplaatst volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Verschillende types van signalisatieplannen

Welke signalisatie dat je moet plaatsen, is afhankelijk van de maximum toegelaten snelheid op de openbare weg waar de werken worden uitgevoerd en welk gedeelte van het openbaar domein je wenst in te nemen (rijweg, fietspad, voetpad, berm,...). Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende situaties.

Meer info hoe je dit doet in onze online toepassing vind je hier.

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.