Seniorenraad

Voorzitter: Paul De Mey, Boerenlegerstraat 168 in Edegem, 03 457 74 56 

Secretaris: Wannes Wahlen, welzijnswerker

De seniorenraad werd opgericht met als opdracht advies te verstrekken rond het seniorenbeleid binnen de gemeente. In deze raad hebben afgevaardigden van de diverse seniorenverenigingen en niet-gebonden leden een stem. Meerdere strekkingen zijn erin vertegenwoordigd. De leiding is in handen van een democratisch verkozen bureau. De raad houdt een viertal open vergaderingen per jaar die voor iedereen toegankelijk zijn. Een afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn woont deze vergaderingen bij, zodat er een binding tot stand komt met het woonzorgcentrum Immaculata, dienstencentrum Den Appel en het seniorenbeleid vanuit het OCMW.

De seniorenraad organiseert jaarlijks het gemeentelijk seniorenfeest. Verder worden er nog andere (vormings-) activiteiten georganiseerd. De seniorenraad bekijkt vanuit haar ervaring de problemen in de gemeente, teneinde op een actieve en harmonische wijze bij te dragen tot het gemeentelijk beleid. Lokaal bestuur Edegem ondersteunt de werking van de seniorenraad door de werkingskosten in haar begroting op te nemen en kent tevens een subsidie toe aan de verscheidene bonden.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur