Naar inhoud

Onderwijs en opvang

Scholen

Vanaf maandag 16 maart zijn alle lessen in de scholen opgeschort. Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, zal de school daarover met de ouders in dialoog gaan. Het staat de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang voorziet:

  1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
  2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.
  3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen.

Buitenschoolse kinderopvang

Net zoals het geldt voor de scholen, zal IBO De Speelclub open zijn voor noodopvang. Wij vragen echter met aandrang om enkel gebruik te maken van de opvang wanneer je er zelf niet voor kan instaan (zie info boven bij scholen).

Vul I-school zo accuraat mogelijk in als je gebruik maakt van de IBO zodat we de personeelscapaciteit zo goed mogelijk kunnen bepalen.

Busvervoer scholen

Het schoolbusvervoer wordt volledig opgeschort. IBO De Speelclub haalt zelf de kinderen op op de verschillende locaties. 

Kinderdagverblijven en crèches

Kinderdagverblijven en crèches blijven open. 

NT2-leercentra

Sinds ingang van de coronamaatregelen sloot het Agentschap Integratie en Inburgering de deuren van alle contactpunten. Zolang de maatregelen van kracht zijn wordt de dienstverlening niet stopgezet, maar gebeurt deze vanop afstand. Alle contacten met inburgeraars en kandidaat-cursisten Nederlands verlopen nu via telefoon, e-mail en Skype.

Ben je geïnteresseerd in een cursus Nederlands? Scholen sluiten tot minstens 3 mei hun deuren, maar velen onder hen bieden na de paasvakantie cursussen Nederlands aan vanop afstand. Voor meer informatie, neem contact op met een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering op deze contactpagina.

Universiteiten en hogescholen

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Overzicht:

Aanverwante thema's