Naar inhoud

Onderwijs en opvang

Scholen

De lessen kunnen progressief hernomen worden op school, op voorwaarde dat de scholen de volgende protocollen nauwgezet volgen:

    • Hygiëneregels (handen wassen,…) blijven voor iedereen primordiaal;
    • De klassen, de gangen en de leraarskamers moeten ten alle tijden goed geventileerd zijn;
    • Lessen en andere activiteiten in de openlucht hebben de voorkeur;
    • Scholen moeten over een noodplan beschikken voor mocht er een besmettingshaard ontstaan.

Daarnaast gelden er specifieke modaliteiten per onderwijsniveau.

Alle info vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Buitenschoolse kinderopvang - zomerregeling

Je kan alleen inschrijven via i-school. Kleuters vangen we op in Fort V of het Zwaluwnest.
Kleuters vangen we op in een vaste bubbel en per leeftijd.

Deze bubbel blijft de hele week hetzelfde. Je kan dus niet wisselen van locatie tijdens de week. Na het weekend kan je wel wisselen. Tijdens deze week kan je kind ook niet naar andere externe activiteiten. Wil je toch wisselen tussen activiteiten, dan moet er minstens een weekend tussen zijn. De combinatie met opvang binnen het eigen gezin vormt geen probleem.

De voorrangsregeling (voorrang inwoners Edegem, vervolgens kinderen schoolgaand in Edegem, 3de groep: ouders die in Edegem werken) korten we in omdat de inschrijvingen later starten. De regeling geldt op inschrijvingen van maandag 15 juni om 20 uur tot woensdag 17 juni om 24 uur. Later inschrijven geeft geen recht meer op de voorrangsregeling.

Kosteloos annuleren kan tot 14 kalenderdagen op voorhand. Na 14 dagen kan je alleen nog kosteloos annuleren met een attest van ziekte, rouwbrief, ontslagbrief of een bewijs van je werkgever dat je uurrooster gewijzigd is. Een scan of een foto van dit attest bezorg je ten laatste voor de 5de van de daaropvolgende maand aan kinderopvang@edegem.be. Attesten die later binnenkomen aanvaarden we niet meer.

We willen meer kinderen de kans bieden om naar IBO De Speelclub te komen. Je kan daarom maximum 25 dagen opvang reserveren per kind. Kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar vangen we op in de Muziekschool (Terelststraat).

De kinderen worden opgevangen in een vaste bubbel, deze groep bestaat uit hun leeftijdsgenoten. Deze bubbel blijft de hele week hetzelfde.

Kinderen van het 5e en 6e leerjaar kunnen terecht bij speelplein Edegem (SPED), sport- of natuurkampen of Koraal speelpleinen.

Busvervoer scholen

Het schoolbusvervoer wordt volledig opgeschort. IBO De Speelclub haalt zelf de kinderen op op de verschillende locaties. 

Kinderdagverblijven en crèches

Kinderdagverblijven en crèches blijven open. 

NT2-leercentra

Sinds ingang van de coronamaatregelen sloot het Agentschap Integratie en Inburgering de deuren van alle contactpunten. Zolang de maatregelen van kracht zijn wordt de dienstverlening niet stopgezet, maar gebeurt deze vanop afstand. Alle contacten met inburgeraars en kandidaat-cursisten Nederlands verlopen nu via telefoon, e-mail en Skype.

Ben je geïnteresseerd in een cursus Nederlands? Scholen sluiten tot minstens 3 mei hun deuren, maar velen onder hen bieden na de paasvakantie cursussen Nederlands aan vanop afstand. Voor meer informatie, neem contact op met een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering op deze contactpagina.

Universiteiten en hogescholen

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Overzicht:

Aanverwante thema's