Restauratie Hof Ter Linden kan mogelijk nog dit jaar starten

Gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2022
Er is een belangrijke stap gezet in het restauratiedossier van Hof Ter Linden. Door een herverdeling van de eigendom onder de drie partners Stichting Kempens Landschap, lokaal bestuur Edegem en Natuurinvest kunnen de restauratiewerken mogelijk dit jaar nog van start gaan.

De gemeente Edegem wordt alleen eigenaar van het kasteel. Stichting Kempens Landschap krijgt het kasteel in erfpacht in toekomstige staat van afwerking en wordt zo bouwheer van de werken. Met deze oplossing kunnen de partners gebruik maken van de maximale restauratiepremie van 2,4 miljoen euro.

Sinds Stichting Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest het kasteeldomein in 2012 kochten, is er al heel wat gebeurd. De toekomstvisie voor het domein werd in een beheerplan gegoten en de twee koetshuizen werden omgetoverd in culinaire hotspots. Binnenkort kan ook de restauratie  en herbestemming van het kasteel van start gaan. Daarvoor kende het agentschap Onroerend Erfgoed in 2019 een restauratiepremie toe. Met de premie zou tachtig procent van de restauratiekosten worden terugbetaald.

Daar hing echter een voorwaarde aan vast. Gemeente Edegem moest de enige eigenaar worden van het kasteel. Zo niet zou de eigen inbreng voor de restauratie, die in totaal wordt geraamd op ongeveer 4 miljoen euro, aanzienlijk hoger liggen. Dat betekende dat de eigendomssituatie van het kasteeldomein moest veranderen.

Vandaag zijn de partners immers met hun gedrieën eigenaar van het kasteel, de koetshuizen en het park. De onderhandelingen voor de herverdeling van de eigendom namen enige tijd in beslag. Een kant-en-klare oplossing waarin alle partners zich konden vinden, lag niet meteen voor de hand. 

Edegem eigenaar, Kempens Landschap bouwheer

Nu de gemeente Edegem de enige eigenaar wordt van het kasteel, kan ze een erfpacht in toekomstige staat van afwerking aan Stichting Kempens Landschap toekennen. Zo kan de erfgoedorganisatie de restauratie van het kasteel trekken en coördineren. Natuurinvest, de derde eigenaar van het domein, zal voortaan geen eigenaar meer van het kasteel zijn. De koetshuizen en het park binnen de ringgracht worden eveneens uitsluitend eigendom van Kempens Landschap en de gemeente Edegem. Natuurinvest wordt dan weer eigenaar van de bossen en een deel van de landbouwgronden buiten de ringgracht. Dat sluit beter aan bij de kerntaak van Natuurinvest

Van zodra de nieuwe verdeling van de eigendom officieel is, kan de zoektocht naar een aannemer van de werken starten. De restauratiewerken kunnen dit jaar mogelijk nog van start gaan.