Registratie van een begraving of bijzetting op de begraafplaats

 
Als je een begraving, verstrooiing of bijzetting van de as op de gemeentelijke begraafplaats wil, moet je dit melden. Zo kunnen voorbereidende werken worden uitgevoerd en zal de grafmaker aanwezig zijn op het ogenblik van de lijkbezorging.

Afhandeling

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis of samen met overlijdensaangifte via fax of mail (balie.burgerzaken@edegem.be).

Meebrengen

  • Persoonsgegevens van de overledene (rijksregisternummer)
  • Gegevens over de geplande lijkbezorging: plaats en datum van overlijden, soort lijkbezorging (begraving in de gewone lijn, asverstrooiing, nieuwe concessie, …), datum en uur op de begraafplaats
  • Informatief voor de grafmaker: datum en uur van de kerkelijke of burgerlijke plechtigheid

Kosten

Afhankelijk van de situatie, is de begraving gratis, moet een concessietarief of een inkomtaks betaald worden.

Wanneer

De toestemming tot begraving mag niet verleend worden voor het verstrijken van een termijn van vierentwintig uur.

Wie

Elke persoon woonachtig of overleden te Edegem heeft het recht om op de begraafplaats van Edegem een gratis lijkbezorging te laten verzorgen. Tot deze categorie behoren eveneens:
  • personen die effectief in Edegem wonen maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de registers;
  • personen die vanuit Edegem uitgeschreven werden naar een rust- of verzorgingstehuis, serviceflat of voor verzorging door familie buiten Edegem

Alle andere personen kunnen op de begraafplaats in Edegem begraven worden mits het nemen van een concessie of het betalen voor een inkomtaks bij een asverstrooiing.

Wat ontvang je?

De registratie gaat rechtstreeks naar de grafmaker.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.