Reductiekaart openbaar vervoer voor grote gezinnen

Indien je als gezin minstens drie kinderen onder de 25 jaar hebt waarvoor je kinderbijslag ontvangt, heb je recht op een reductiekaart. Met deze kaart genieten volwassenen van een korting van 50% en kinderen van een korting van 75%.

Voor meer informatie en voor de aanvraagformulieren kan u terecht bij uw plaatselijk NMBS-station of op de website van de NMBS.  

Klik hier indien u meer informatie wenst