Omgevingsraad

De eerstvolgende omgevingsraad gaat door op 25 juni 2024, om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeentelijke Omgevingsraad vervangt de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de gemeentelijke milieuraad en verenigt deze in één gemeenschappelijke raad.

Deze raad geeft advies over aangelegenheden met betrekking tot alle aspecten van ruimtelijk, milieu- en natuurbeleid en alle maatschappelijk relevante projecten die daaruit voortvloeien. Ze behandelen thema's op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, met daarbij bijzondere aandacht voor de wettelijke adviesvereisten die door de hogere overheid werden voorzien.

Op 16 december 2019 keurde de gemeenteraad de samenstelling van de Omgevingsraad definitief goed.
De raad telt 10 effectieve leden, waarvan 6 deskundigen en 4 afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen en 9 plaatsvervangers:

 VOORZITTER - DESKUNDIGE

Michiel Verhaverbeke
michiel@verhaverbeke.be

 
DESKUNDIGENEFFECTIEF LIDPLAATSVERVANGEND LID
MILIEU, KLIMAAT & ENERGIEInes VerleyeYves Coquillat
ERFGOED & PATRIMONIUMKristien Bossuyt-TackHugo Tant
ARCHITECTUUR & RUIMTELIJKE PLANNINGPieter ThomaesDidier Neyrinck
OPEN RUIMTE, NATUUR & LANDBOUWWalter JanssensFrank Buysse
MOBILITEIT
Jan StoffelenDries Beys
   
MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN  
verenigingen actief in milieu, natuur & landbouwJohan ClaessensKoen Kerrebrouck
vereniging van handelaarsMarjanne MigomMarc Robberecht
vereniging uit een sociale geleding (jeugd, gezin, senioren,...)Wannes BuelensScout Van den Bergh
vereniging voor werknemersMarina Van den BulckKlaas Meesters
   
SECRETARIS (waarnemend)

Filip Canfyn
teamleider Wonen & Ondernemen
filip.canfyn@edegem.be