Naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is belast met een tweevoudige opdracht. In de eerste plaats behartigt de gemeenteraad de gemeentebelangen of alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad beschikt over de «volheid van bevoegdheid»: dat wil zeggen dat hij bevoegd moet geacht worden voor elke aangelegenheid van gemeentelijke aard die niet uitdrukkelijk aan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

Agenda & Notulen Samenstelling