Naar inhoud

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) geeft advies over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Op 24 februari 2014 keurde de gemeenteraad de samenstelling van de GECORO definitief goed. De deputatie van de provincie bekrachtigde die beslissing op 3 april 2014.
De commissie telt 10 effectieve leden, waarvan 5 deskundigen en 5 afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen en 9 plaatsvervangers:

 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

DESKUNDIGEN

Michel Van Gorp (voorzitter)

Kris Vos

Danny Héroufosse

Laila Landtmeters

Pieter Thomaes

Anke Van Nuffel

Didier Neyrinck

Kristien Bossuyt-Tack

Stijn Derkinderen

MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN

Milieu en natuur

Leo Deleu

Johan Claessens

Landbouwers

Chris Van Hul

Walter Claes

Werknemers

Marina Van den Bulck

Paul De Mey

Werkgevers/zelfstandigen

Dries Roels

Peter Jonkers

Lokale economie

Marc Robberechts

Bruno Van Dessel

Voorzitter: Michel Van Gorp, tel: 03 455 55 85 of e-mail: michel.vangorp@skynet.be
Secretaris: Greet Compeers, tel: 03 289 26 50 of e-mail: greet.compeers@edegem.be

Agenda & Notulen

Aanverwante thema's