Publieke inspraak - plan-MER over extern salderen

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen.

De Vlaamse regering onderzoekt door middel van dit plan-MER en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu.
Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Raadpleeg hier de kennisgevingsnota en geef eventuele opmerking van 5 april tot en met 3 juni 2024 via het digitaal inspraakformulier.
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.
Je kan jouw reacties ook via e-mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be , ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar het volgende adres:

 • Departement Omgeving
  Team Omgevingseffecten
  Milieueffectenrapportage
  Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Meer info?
via: https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage 
via: https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen