Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Je kan deze kennisgevingsnota (onder het nummer PL0316) van 5 juli 2024 tot en met 2 september 2024 inkijken en opmerkingen geven.

Hoe kan je jouw opmerkingen bezorgen?
Tot en met 2 september 2024:

 • via mail naar mer@vlaanderen.be
 • via het digitaal inspraakformulier
 • door ze ter plekke af te geven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel
 • door ze met de post te versturen naar:
  • Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
   Plan-MER MAP 7 (PL0316)
   Koning Albert II-laan 8
   1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het
gratis nummer 1700.