Herbruikbaar cateringmateriaal

Vraag online aan

Bij de jeugddienst kan je onder andere herbruikbare bekers uitlenen, mits het betalen van een waarborg: 15 euro voor een bak van 70 bekers. Bij verlies van een beker wordt er 2 euro per beker aangerekend.

De bekers zijn oud en vaak vuil als je ze leent – dus eerste job voor gebruik is sowieso afwassen!

Inhoud

Studies rond eet- en drinkgerei tonen aan dat herbruikbare recipiënten beter zijn voor het milieu als er voldoende hergebruikscycli gerealiseerd worden. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en een nettere uitgiftelocatie, zorgen herbruikbare recipiënten ook voor minder zwerfvuil in de omgeving. Het Vlaamse beleid richt zich in de eerste plaats op afvalpreventie en moedigt daarom het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal aan. Het beleid stimuleert zo een daling van het materialengebruik -en verlies en bevordert de overgang naar een meer circulaire economie.

Procedure

Alle informatie om aan de slag te gaan met de wetgeving cateringmateriaal rond drankverpakkingen en voedselverpakkingen vindt u op de website van de OVAM.