Ervaringsbewijs

Inhoud

Hebt u uw vak al doende geleerd? Hebt u als vrijwilliger gewerkt? Hebt u een opleiding gevolgd, zonder dat u daar een officieel certificaat voor gekregen hebt? Voor bepaalde beroepen kunt u uw ervaring laten erkennen. Zo toont u zwart op wit aan dat u uw vak onder de knie hebt.

Voorwaarden

U kunt voor een welomschreven lijst van beroepen uw ervaring laten erkennen door een EVC-traject te volgen. EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’.

Op de webpagina van VDAB leest u voor welke beroepen u uw ervaring kunt laten erkennen en wat u daarvoor moet kennen en kunnen.

Procedure

Een EVC-traject houdt in dat u, nadat u uitgenodigd bent voor een inschattingsgesprek, deelneemt aan een praktische proef. Tijdens de proef gaat de beoordelaar na of u over de vereiste competenties beschikt om het beroep uit te oefenen.

Slaagt u voor de proef, dan krijgt u een officieel certificaat dat uw beroepsbekwaamheid bewijst. Zo’n certificaat is evenveel waard als een diploma.

Kostprijs

Bent u ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende? Dan zijn de trajecten gratis.

Hebt u werk? Dan kost het traject 100 of 120 euro, naargelang van het beroep dat u kiest. U kunt betalen met opleidingscheques. En als uw werkgever ermee instemt, kunt u op de dag van de proef opleidingsverlof nemen.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.