Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 8 december 2005.