Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gemeenteplein 1

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van interne verbouwingswerken en uitgevoerde wijzigingen aan raamopeningen van het administratief centrum. 

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.