Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Mechelsesteenweg 228

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning en de aanleg van verharding.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de raad voor vergunningenbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.