Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Prins Boudewijnlaan 372

Bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het isoleren en afwerken van alle buitengevels in crepi.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na deze bekendmaking.