Beleidsplan ruimte

Als actieve en leefbare gemeente is het essentieel om ons ruimtelijk beleid voortdurend te evalueren en aan te passen aan de veranderende noden en uitdagingen van onze samenleving. Lokaal bestuur Edegem zet de krachtlijnen van haar strategische visie en beleidskaders over ruimtelijke ordening uit in een nieuwe conceptnota voor het nieuwe beleidsplan ruimte. 

Vandaag: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het fundament van het ruimtelijk beleid en stuurt de ruimtelijke ontwikkelingen van een gemeente. Het huidige GRS van Edegem dateert van 2005 en heeft nood aan een update om inspirerend, nuttig, kwalitatief en duurzaam te blijven. We willen een geactualiseerd beleidsplan dat ons in staat stelt om ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente te blijven, waarin woonkwaliteit, groen en lokale voorzieningen centraal staan.

Morgen: beleidsplan ruimte

Het beleidsplan ruimte zal het GRS vervangen en een langetermijnvisie bieden tot pakweg 2050. Het is geen gedetailleerd ontwerp maar een samenhangende set richtlijnen om daadwerkelijk aan de slag te gaan in de ruimtelijke ordening. Het moet flexibel zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden, maar ook concrete beleidskaders bieden voor de komende 10 tot 15 jaar. Onze strategische visie en beleidskaders richten zich op wonen en verdichten, groenblauwe netwerken en in de toekomst ook mobiliteit en parkeren.

Conceptnota: de eerste stap

Een conceptnota is de eerste formele stap in de richting van een beleidsplan en beschrijft de uitdagingen, krachtlijnen, en perspectieven die in overweging moeten worden genomen. We leggen deze nota voor aan inwoners, adviesorganen en andere overheden om feedback te verzamelen voor de verdere uitwerking.

Publieke raadpleging: jouw feedback is belangrijk

Van 27 maart tot 27 mei 2024 kan je je mening over de conceptnota geven. Je kan de nota hieronder downloaden, inkijken in het gemeentehuis bij de dienst grondzaken (na afspraak voor inzage: edegem.mijnafspraakmaken.be), of lezen in de foyer van het VTC Kruispunt, Terelststraat 1.

Je kan je opmerkingen bezorgen via het online formulier, via e-mail: ruimte@edegem.be of per brief gericht aan lokaal bestuur Edegem, dienst omgeving, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.