Bekendmaking openbaar onderzoek Lentelei 2A

De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen zijn als volgt: 

het slopen van dubbele garage voor het verkavelen van het stuk grond in functie van de bouw van een appartementsgebouw met 3 appartementen

De afwijking gaat over:

Toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO: 
- Afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, ouder dan vijftien jaar