Subsidiereglement evenementen Gemeenteplein

Vraag online je event aan

Edegem wil een aantrekkelijke gemeente zijn waar inwoners graag wonen en werken en waar ruimte is voor ontspanning. Een levendig centrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is daarbij cruciaal. Daarom zorgen we voor financiële steun aan organisatoren die met een goed voorstel komen voor een lente/zomerevenement en/of een herfst/winterevenement op ons Gemeenteplein.

Het subsidiebedrag bedraagt 10 000 euro. Dat spreidt lokaal bestuur Edegem bij voorkeur  over maximaal twee evenementen per jaar op het Gemeenteplein, een in het voorjaar of de zomer en een in het najaar of de winter. Komt er voor een van deze periodes geen goed voorstel dan kan het bedrag overdragen worden naar het daaropvolgende jaar of kan het lokaal bestuur beslissen dit toch te spreiden over meerdere kleinere events. 

Een belangrijke voorwaarde binnen het reglement is dat de toegangsprijs beperkt is of gratis en het event een ruim publiek aanspreekt. Daarnaast schenkt het lokaal bestuur bij de beoordeling ook extra aandacht aan de inspanningen op vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid, diversiteit, mobiliteit en kindvriendelijkheid. Via het reglement gaat Edegem op zoek naar events met een breed sociaal, cultureel of sportief karakter. Rommelmarkten, circussen, kermissen, ambulante handel, … zijn uitgesloten van deze subsidie. Bij significante investeringen kan de organisatie ook voor meerdere jaren een subsidie aanvragen, evenwel beperkt tot drie edities.

Het volledige subsidiereglement vindt je terug via onderstaande link. 

Aanvragen verlopen via het evenementenloket.