Bekendmaking openbaar onderzoek - na toepassing administratieve lus - Prins Boudewijnlaan 146

De voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning bestaat uit:

* volgende stedenbouwkundige handelingen: 
  > de sloop van de bestaande technische cabine van het onbemand tankstation;
  > de sloop van de bestaande loods achteraan op het perceel;
  > de uitbreiding van het bestaande tankstation;
  > het plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine (3.75m x 2.7m);
  > het optrekken van een nieuw winkelgebouw (21.6m x 15.8m) incl. publiciteitspanelen;
  > de aanleg van parkeerplaatsen in waterdoorlatend materiaal (16stuks);
  > het plaatsen van 2 elektrische laadpalen (snelladers) voor het laden van elektrische voertuigen;
  > het plaatsen van een fietsenrek bij de inkom van de shop;
  > de aanleg van een kleine picknickzone;
  > het vervangen van de huidige totem (Q8) door een nieuwe totem.

* volgende rubrieken:
* 3.4.1°a)
Het lozen van 0,97 m³/uur, 2,55 m³/dag en 115,6 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
* 6.5.2°
Brandstofverdeelinstallaties:  2 dubbelzijdige verdeelzuilen met 3 producten
* 12.2.1°
Transformator in een hoogspanningscabine
* 16.3.2.1.b
Koelinstallaties (18,1 kW), luchtcompressor (0,7 kW), airco (16,5 kW) en warmtepomp (9,2 kW)
* 17.3.2.1.1.2°
De opslag van 40.000 liter diesel in een compartiment van 40.000 liter / 33,32 ton van een ondergrondse, gecompartimenteerde tank voor benzine en diesel
* 17.3.2.2.2°a)
De opslag van 40.000 liter / 31 ton benzine in 2 compartimenten van 25.000 liter en 15.000 liter in een ondergrondse, gecompartimenteerde tank voor benzine en diesel
* 16.9.e
Geen toepassing van een CNG-verdeelinstallatie met 1 verdeelslang
* 17.1.2.2.1
Geen opslag van CNG (aardgas) in 28 buffercilinders van 80 liter

De afwijking gaat over:

Toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO:
* constructies en, verhardingen in de groenstrook aan de rechtse perceelgrens
* plaatsing van 2 oplaadpalen in de groenstrook aan de rechtse perceelsgrens
* verplichte oppervlakte van de groenstrook: 17,32 % in plaats van 25% van de perceelsoppervlakte
* minimale afmetingen van parkeerplaatsen 5 x 2,5 meter in plaats van 5,5 x 2,5 meter