Bekendmaking omgevingsvergunning - Andreas Vesaliuslaan 2

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het bepleisteren van de gevels in een lichtkleurige kleur.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.