Bekendmaking meldingsakte - Prins Boudewijnlaan - Elysiapark

Wegens latere startdatum bemaling zal ook de eindtermijn met evenveel dagen worden verlengd.