Toelating voor afwijking op verplichte sluitingsuren

Inhoud

Als handelaar moet u zich in principe houden aan de wettelijke sluitingsuren. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Handelszaken moeten, afgezien van uitzonderingen, sluiten:

  • vóór 5 uur en na 20 uur

  • vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven..

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder de volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele of voor een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd.
Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 15) 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.