Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Inhoud

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. U moet uw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Het verwijderen en het verwerken van huisvuil betekent aan aanzienlijke uitgave voor het gemeentebestuur. In het kader van de integrale aanpak van de huisvuilverwerking dringt zich de noodzaak op de gepaste maatregelen te treffen tegen het groot aandeel dat papier uitmaakt van het aangeboden huisvuil.

Het gaat hier om reclamedrukwerk of andere gelijkgestelde producten die zonder adressering in de brievenbussen op het grondgebied van de gemeente Edegem verspreid worden. 

De belastingsplichtigen zijn verplicht twee dagen voor de datum waarop wordt aangevangen met de verspreiding van het reclamedrukwerk (of daarmee gelijkgesteld product) aangifte te doen.
 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.