Ambulante handel

 
Ambulante - of leurhandel is het verkopen van producten en diensten buiten een winkelruimte. Denk bijvoorbeeld aan huis- aan huis verkoop of verkoop aan een marktkraam. De ambulante activiteiten zijn toegelaten:
 • op openbare en private markten
 • op de openbare weg
 • op andere plaatsen van het openbaar domein
 • tijdens culturele en sportieve manifestaties

Voorwaarden

 • Je bent een professionele verkoper of vertegenwoordiger met productdemonstraties. 
 • Je bezit een machtiging voor ambulante handel (leurkaart)

Procedure

​Je dient je aanvraag online in in bij lokaal bestuur Edegem.

Meebrengen

 • ​een kopie van je eID
 • je leurkaart
 • een bewijs voor je verzekeringspolis BA

Bedrag

Losse marktkramers
 • ​4 euro per drie lopende meter per marktdag
 • 2 euro per drie lopende meter voor elektriciteit
 • 104 euro voor een jaarabonnement
ambulante handel zonder gebruik van een voertuig (deur aan deur)
 • per dag: 1,75 euro
 • per week: 5 euro
 • per maand: 16 euro
 • per jaar: 125 euro

ambulante handel met gebruik van een voertuig (op de openbare weg of rondrijdend)

 • per dag: 7,25 euro
 • per week: 21,50 euro
 • per maand: 64,50 euro
 • per jaar: 300 euro 

Regelgeving

 • De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten; gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 september 2007 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 5 december 2013;
 • Retributie op standplaatsen op openbare markten en plaatsen en gebruik elektriciteit

Aandachtspunten

Van de retributies zijn vrijgesteld:
 • de inrichtingen, kramen of standen, toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut;
 • de personen die dergelijke standplaats niet uit beroeps- of handelsdoeleinden innemen;
 • de kermisattracties;
 • vervoerwagens voor zover zij niet kunnen dienen voor uitstalling of uitoefening van bedrijvigheden;
 • humanitaire doelen die occasioneel een standplaats hebben op de markt.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.