Subsidie energie- of renovatieaudit

 
Het lokaal bestuur Edegem maakt werk van CO2-reductie en het behalen van de doelstellingen in het kader van het burgemeestersconvenant 2030. Dat om uit te groeien tot een klimaatbestendige gemeente.

Om verder uit te groeien tot een duurzame, inclusieve gemeenschap is een update vereist van de bestaande subsidiereglementen. De subsidies ondersteunen maatregelen die energiebesparingen en -efficiëntie opleveren. 

Dankzij de update wordt dubbele subsidiëring vermeden. De focus wordt verlegd op inclusieve maatregelen die zowel klimaat, milieu als het (financieel) welzijn van de inwoners ten goede komen. 

Algemene voorwaarden

 1. De energie- of renovatieaudit waarvoor de premie wordt aangevraagd, dient te voldoen aan volgende algemene voorwaarden:
  • De energie- of renovatieaudit wordt uitgevoerd door een door de Vlaamse Regering erkende energiedeskundige type B of EPB verslaggever. Een actuele lijst met erkende energiedeskundigentype B en EPB verslaggevers is terug te vinden op www.energiesparen.be en is ter inzage beschikbaar bij lokaal bestuur Edegem.
  • Per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een energie- of renovatieaudit verkregen worden.
  • Er is geen EPB aangifte nieuwbouw of gelijkwaardig van toepassing op de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt.
  • Binnen het jaar volgend op de energie- of renovatieaudit wordt aangetoond dat minimaal één structureel energiebesparende investering uitgevoerd werd van ten minste 500 EUR in de woning. Deze investering heeft betrekking op de resultaten van de uitgevoerde energie- of renovatieaudit.
 2. Lokaal bestuur Edegem is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de energie- of renovatieaudit, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
 3. Enkel subsidie-aanvragen waarbij de energie- of renovatieaudit werd uitgevoerd na de inwerkingtreding van dit subsidiereglement komen in aanmerking.

Lokaal bestuur Edegem heeft een subsidiereglement voor een energie- of renovatieaudit.

Je vindt hier meer info over het reglement en de procedure: Gemeentelijk subsidiereglement energie- of renovatieaudit.pdf863,8 Kb(pdf)

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.