Subsidie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen

 
Het lokaal bestuur Edegem maakt werk van CO2-reductie en het behalen van de doelstellingen in het kader van het burgemeestersconvenant 2030. Dat om uit te groeien tot een klimaatbestendige gemeente.
 
Om verder uit te groeien tot een duurzame, inclusieve gemeenschap is een update vereist van de bestaande subsidiereglementen. De subsidies ondersteunen maatregelen die energiebesparingen en -efficiëntie opleveren. 

Dankzij de update wordt dubbele subsidiëring vermeden. De focus wordt verlegd op inclusieve maatregelen die zowel klimaat, milieu als het (financieel) welzijn van de inwoners ten goede komen. 

Algemene voorwaarden
De hemelwaterinstallatie of de infiltratievoorziening waarvoor de premie wordt aangevraagd, dient te voldoen aan volgende algemene voorwaarden:

  1. Ze dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de meest recente regelgeving volgens het “Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater” en “Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending” en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  2. Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd:
    • na 7 september 1999 komen niet in aanmerking voor de premie voor een hemelwaterinstallatie.
    • na 1 februari 2005 komen niet in aanmerking voor deze premie voor een infiltratievoorziening.
  3. De hemelwaterinstallatie of de infiltratievoorziening heeft een permanent en definitief karakter. De aanvrager verbindt er zich toe om de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening goed te onderhouden en om deze steeds in optimale staat van werking te houden.
  4. De premie kan slechts éénmaal per adres en per onderdeel worden aangevraagd.

Lokaal bestuur Edegem heeft een subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen

Je vindt meer info over het reglement en de procedure bij 'downloads'.

Externe links

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.