Toelagereglement Hangar 27

Vraag online aan

Dit toelagereglement regelt de tussenkomst in de zaalhuur voor Hangar 27 voor informatieve, vormende en socio-culturele activiteiten en de tussenkomst voor de security bij fuiven. 

In sommige gevallen kan men een toelage aanvragen als tussenkomst in de kosten voor Hangar 27. Via bovenstaande knop kan je deze toelage aanvragen. Met dit formulier kan je een tussenkomst vragen in de zaalhuur van Hangar 27 voor informatieve en socioculturele activiteiten en tussenkomst in de security bij fuiven in Hangar 27.

Deze tussenkomst kan enkel worden toegekend aan erkende Edegemse verenigingen en adviesraden, Edegemse scholen, Edegemse politieke - en religieuze organisaties die een activiteit organiseren ten bate van de eigen organisatie.

Voor socio-culturele activiteiten wordt een tussenkomst in de zaalhuur toegekend ten belope van het bedrag aan zaalhuur dat de 200 euro overstijgt.

Onder socio-culturele activiteiten verstaan we (niet-exhaustieve opsomming): optreden (max. 2 artiesten), theatervoorstelling, quiz, tentoonstelling, eetavond,…

Voor informatieve activiteiten wordt een tussenkomst in de zaalhuur toegekend ten belope van het bedrag aan zaalhuur dat de 50 euro overstijgt.

Voor meerdaagse activiteiten worden de bovenstaande tussenkomsten per dag toegekend.

De tussenkomt voor de security bij fuiven bedraagt de prijs van 2 bewakingsagenten.

Externe links

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.