Arbeidsongevallenverzekering

Inhoud

Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. De werkgever is verplicht een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten. Bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk, dan krijgt u een vergoeding van de verzekering. Bij een dodelijk ongeval krijgen de nabestaanden een vergoeding.

Voorwaarden

U hebt een arbeidsovereenkomst.

Een ongeval wordt pas erkend als arbeidsongeval als:

  • een plotseling voorval heeft geleid tot een letsel.
  • het ongeval gebeurd is tijdens het werk en het gevolg is van het uitgevoerde werk.

Een ongeval op weg naar of van het werk wordt erkend als:

  • het zich voordoet op het normale traject van de werknemer. Het normale traject is het traject dat de werknemer aflegt van zijn woonplaats naar zijn werkplaats en omgekeerd.

Procedure

U moet elk arbeidsongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden, zo snel mogelijk aan uw werkgever melden, zelfs al veroorzaakt het geen werkonderbreking. Uw werkgever is verplicht dat binnen acht dagen aan zijn verzekeraar te melden.

Als u denkt dat uw werkgever niet verzekerd is tegen arbeidsongevallen of als hij weigert of nalaat het ongeval aan te geven, dan neemt u zo snel mogelijk contact op met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen).

Als u in de openbare sector werkt, is uw werkgever verantwoordelijk voor het volledige administratieve aspect van uw arbeidsongeval. Hij erkent al dan niet het arbeidsongeval en vergoedt u. In geval van betwistingen of praktische problemen, kunt u een beroep doen op Fedris.

Hebt u vragen over uw arbeidsongeval of hebt hulp nodig? Fedris organiseert zitdagen in verschillende steden. In een kantoor in uw buurt krijgt u uitleg van sociaal assistenten over de regeling van uw arbeidsongeval. Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, vraag dan of de sociaal assistent(e) u thuis komt bezoeken.

Kostprijs

De verzekering betaalt:

  • een vergoeding voor het verlies van loon
  • een vergoeding voor de kosten die te maken hebben met het arbeidsongeval (vb. ziekenhuisrekeningen, schade aan kleding).

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.