Kadervorming en attesten voor jeugdwerkers

Inhoud

Jeugdverenigingen kunnen een kadervormingstraject aanbieden, aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.

Voorwaarden

Volgende verenigingen kunnen vormingsprogramma's inrichten voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk:

  • Gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • Gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
  • Gesubsidieerde verenigingen informatie en participatie
  • Gesubsidieerde politieke jongerenbewegingen
  • Verenigingen met een bijzondere opdracht, zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u een overzicht van de verenigingen met een erkend kadervormingsprogramma.

Alle voorwaarden en regels voor de aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject zijn beschreven in het uitvoeringsbesluit van 9 mei 2014 over de kadervormingstrajecten.

Procedure

Verenigingen die kadervorming aanbieden, moeten bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen via het aanvraagformulier tot erkenning van een kadervormingstraject.

Deelnemers die een kadervormingstraject met succes hebben beëindigd, ontvangen een attest van de Vlaamse overheid. Dit attest is een bewijs dat de jongere over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.

Contact

Kruispunt vrijetijdcentrum

Nu gesloten
Adres
Ter Elststraat , 2650 Edegem
Tel.
03 289 26 50
info@kruispuntvrijetijdcentrum.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 9 tot 12 uur 12.30 tot 17 uur