Vervoer minder mobiele personen

Inhoud

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Kostprijs

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.

Een nieuwe rit kan je aanvragen op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur. 

Bel naar 03 450 84 20 of via thuisdienst@wznedegem.be

Mindermobielencentrale Edegem (onderdeel van Thuiszorg Immaculata)
Oude Godstraat 110
2650 Edegem.

  • o Telefonisch te bereiken op