Naar inhoud

Openbaar onderzoek: aanvraag tot omgevingsvergunning - Kasteelweg Tijdelijke Parking HTL na administratieve lus

Openbaar onderzoek van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 

De afwijking gaat over:

Artikel 4.4.6 VCRO bepaalt dat in een omgevingsvergunning betreffende een bestaand hoofdzakelijk vergunde constructie die krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd is als monument, of deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht cultuurhistorisch landschap of archeologische site, kan worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed.

Een regularisatie van een tijdelijke parking voor 10 parkeerplaatsen in een definitief beschermd dorpsgezicht “Hof Ter Linden”, goedgekeurd op 6 november 1981.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's