Naar inhoud

Signalisatieplan

Wanneer je een aanvraag indient voor een signalisatievergunning (inname openbaar domein), moet je steeds een signalisatieplan toevoegen bij je online aanvraag in Eagle. Als je enkel en alleen een parkeerverbod aanvraagt, hoef je dit niet te doen. Op een signalisatieplan geef je weer waar de inname exact is gelegen. Ook dienen alle verplichte verkeersborden opgenomen te worden.

Een handleiding hoe je een correct signalisatieplan opmaakt vind je onderstaand deze pagina.

Voorwaarden

Alle verplichte signalisatie moet worden geplaatst volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Verschillende types van signalisatieplannen

Welke signalisatie dat je moet plaatsen, is afhankelijk van de maximum toegelaten snelheid op de openbare weg waar de werken worden uitgevoerd en welk gedeelte van het openbaar domein je wenst in te nemen (rijweg, fietspad, voetpad, berm,...). Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende situaties.

Opgelet! Deze signalisatieplannen kunnen enkel als leidraad worden gebruikt en moeten steeds aan de werkelijke situatie worden getoetst.

 • Signalisatie type 1
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder impact heeft op de rijweg maar waarbij er wel minder dan één rijstrook betrokken is;
  • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 70 of 90 km/u is.
 • Signalisatie type 2
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder impact heeft op de rijweg en er minstens één volledige rijstrook betrokken is;
  • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 70 of 90 km/u is.
 • Signalisatie type 3
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder impact heeft op de rijweg maar waarbij er wel minder dan één rijstrook betrokken is;
  • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 30 of 50 km/u is.

 • Signalisatie type 4
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder impact heeft op de rijweg en waarbij er minstens één volledige rijstrook betrokken is;
  • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 30 of 50 km/u is.
 • Signalisatie type 5
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder enkel impact heeft op voet- en/of fietspad;
  • de gebruikers van het voet- en/of fietspad moeten het voet- of fietspad verlaten zonder op de rijweg te komen.
 •  
 • Signalisatie type 6
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder enkel impact heeft op voet- en/of fietspad;
  • gebruikers van het voet- en/of fietspad moeten het voet- of fietspad niet verlaten. Er blijft minimaal 1,5 meter vrij voor doorgang;
  • het werk wordt over een kortere afstand dan 20 meter uitgevoerd.
 • Signalisatie type 7
  Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:
  • de hinder enkel impact heeft op voet- en/of fietspad;
  • gebruikers van het voet- en/of fietspad moeten het voet- of fietspad niet verlaten. Er blijft minimaal 1,5 meter vrij voor doorgang;
  • het werk wordt over een langere afstand dan 20 meter uitgevoerd.

Downloads
Handleiding opmaken signalisatieplan

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail