Naar inhoud

Publieke inspraak - plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen'

In het onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is dit de eerste nota die aangeeft wat in het eigenlijke plan-MER onderzocht wordt en hoe dat gebeurt.

Deze publieke inspraakprocedure vindt plaats van 3 februari 2020 tot en met 1 mei 2020 en de volledig verklaarde kennisgeving kan tijdens deze periode tegelijkertijd via volgende kanalen worden geraadpleegd:


Reacties kan je uiterlijk op 1 mei 2020 bezorgen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PLO263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's