Naar inhoud

Openbaar onderzoek: RUP HEIHOEFSEWEG

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP HEIHOEFSEWEG' met bijhorend onteigeningsplan voorlopig is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 september 2019.


Het dossier ligt ter inzage aan de publieksbalie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, van maandag 14 oktober 2019 tot en met vrijdag 13 december 2019.


Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk op 13 december 2019 aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd. Dit kan:

  • schriftelijk via gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, p/a Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem
  • digitaal via gemeentebestuur@edegem.be met vermelding van 'openbaar onderzoek RUP HEIHOEFSEWEG'

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's