Naar inhoud

4_1_Evaluatiedossier projecttoelage

Het evaluatiedossier bestaat uit:
9.1 Een gedetailleerde en ondertekende staat van alle inkomsten en uitgaven van het project. Het betreft een staat die het ingediende begroting van het project herneemt en voor elke kostenpost aangeeft hoeveel gemeentelijke toelage effectief werd gebruikt (zie 9.4)
9.2 Een activiteitenverslag met foto’s
9.3 Bewijsstukken dient u niet mee te sturen maar enkel ter beschikking te houden voor controle.
9.4 Een ingevuld en ondertekend evaluatieformulier. Het evaluatieformulier is te verkrijgen via Afhandeling, zie onderaan.
9.5 Het evaluatiedossier moet ten laatste twaalf maanden na de toekenning van de toelage ingediend zijn. Indien een aanvrager geen ontvangstmelding van zijn dossier heeft gekregen vanwege de deskundige internationale solidariteit dient hij onverwijld contact op te nemen met die laatste.
9.6 Indien beroep wordt gedaan op artikel 8.3 moet een bijkomend eindverslag ingediend worden na achttien maanden. Bij een aanvraag tot verlenging moet een tussentijds evaluatierapport ingediend worden voor het lopende jaar, te voegen bij de aanvraag.

Praktisch

Internationale solidariteit

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel. 03 289 26 50
e-mail: solidariteit@edegem.be


Aanverwante thema's