Naar inhoud

Openbaar onderzoek : aanvraag tot omgevingsvergunning - Fort V-straat 37 REVIVE

Openbaar onderzoek van 10 januari 2019 tot en met 8 februari 2019.

De afwijking gaat over:

* Overeenkomstig art. 3.5 - Inrichting van de onbebouwde ruimte - wijkt de aanvraag af van het RUP Agfa-Gevaert af:

“De verhardingen in de achtertuin dienen aan te sluiten tegen de achtergevel van de woning en beperkt te blijven in oppervlakte (in functie van terras)”.

De tuinen zijn gericht naar het noorden. De terrassen bevinden zich tegen de tuinafsluitingen palend aan lot 2 om optimaal van bezonning te kunnen genieten en sluiten bijgevolg niet aan op de achtergevel.

* Overeenkomstig art. 3.5 - Inrichting van de onbebouwde ruimte - wijkt de aanvraag van het RUP Agfa-Gevaert af voor:

“Constructies zoals een tuinhuis zijn enkel toegelaten in de achtertuin op minimaal 10,00 meter afstand van de maximale achtergevelbouwlijn ...

Constructies voor tuinberging en/of fietsenberging bevinden zich op 6,60 meter van de achtergevelbouwlijn en bedragen maximaal 9,00 m².

* Overeenkomstig art. 1.8 - Minimum normen inzake parkeren - kan worden afgeweken van de parkeernorm met milderende maatregelen.

De bouwheer wenst 10 parkeerplaatsen voor auto’s te compenseren door autodelen (à rato van 1 deelauto per 5 woongelegenheden).

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's