Naar inhoud

Openbaar onderzoek: aanvraag tot omgevingsvergunning - Garden Citylaan 53

Openbaar onderzoek van 19 december  2018 tot en met 17 januari 2019.

De afwijking gaat over:

Artikel 4.4.9/1 VCRO:

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Het voorliggende ontwerp wijkt af:

* Het gevelmateriaal: grijze vezelcementplaat in plaats van gevelsteen;

* De afmetingen van de uitbreiding: de gelijkvloerse uitbouw strekt zich uit tot

   1,40 meter links van het bestaande hoofdvolume en achteraan tot maximaal 1,90 meter

   afstand van de perceelsgrens.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's