Naar inhoud

Voornaamswijziging

Maak een afspraak

Indien je dat wenst, kan je jouw voornaam laten wijzigen.  Onze ambtenaar van de burgerlijk stand kan in een aantal gevallen weigeren de wijziging te aanvaarden.  Bijvoorbeeld:

 • je kiest voor een nieuwe bizarre, belachelijke, of hatelijke voornaam
 • je vraagt een overtollige voornaam die slechts uit één enkele letter bestaan
 • je vraagt voornamen die uit een opeenvolging van medeklinkers bestaan en onuitspreekbaar zijn

De ambtenaar zal er verder op toezien dat de nieuwe naam geen aanleiding geeft tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kan schaden, rekening houdend met maatschappelijke evoluties op vlak van voornamen.

Tot slot wordt ook gecontroleerd of je een zwaar gerechtelijk verleden heeft. 

Wetgeving

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzak verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden ervan worden geregeld.

Afhandeling

Je komt een verklaring tot voornaamswijziging persoonlijk afleggen aan het loket.

Na jouw verklaring, hebben wij max. drie maanden de tijd om de gegrondheid van de aanvraag en jouw gerechtelijke antecedenten te onderzoeken. Mogelijk wordt in deze periode advies gevraagd aan de rechtbank van eerste aanleg.

Je wordt door ons op de hoogte gebracht van de aanvaarding of de weigering.

 • Aanvaarding: een akte van voornaamswijzigng wordt opgemaakt  - bij alle akten van burgerlijke stand waar u betrokken bent en op de kant van de geboorteakte van jouw kinderen, wordt een randmelding aangebracht. De wijziging gaat in op datum van overschrijving in de registers. Wij nodigen je uit om jouw identiteitsdocumenten en eventueel rijbewijs te vernieuwen.

 • Weigering: je kan binnen de dertig dagen na onze kennisgeving van de weigeringsbeslissing een beroep instellen via de familierechtbank.

Meebrengen

Een afschrift van uw geboorteakte

 • Ben je in België geboren, dan vragen wij jouw geboorteakte op
 • Ben je niet in België geboren dat bezorgt je ons een gelegaliseerd en beëdigd vertaald afschrift van jouw geboorteakte (Voor Frans, Duits of Engels, is geen vertaling nodig) 

Kosten

55 euro

twee uitzonderingen

 • transgenders die hun voornaam wijzigen, betalen 10% van deze retributie
 • niet-Belgen die de Belgische nationaliteit aanvragen en geen voornaam hebben, kunnen kosteloos een aanvraag tot voornaam opstarten.

Waar?

De aanvraag wordt opgestart in de gemeente waar je woont. 

twee uitzonderingen:

 • je woont in het buitenland: laatste woonstgemeente in België
 • je hebt geen laatste woonstgemeente in België: Brussel

Wanneer

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar burgerzaken@edegem.be

Wie

 • u bent Belg of vluchteling, staatloze of erkend vluchteling
 • u woont in Edegem of Edegem was uw laatste woonstgemeente in België
 • u bent meerderjarig of minstens 12 jaar en vergezeld door beide ouders

Opgelet: indien u geen Belg bent, kan u geen aanvraag indienen, tenzij u een verzoek heeft gedaan om de Belgische nationaliteit te verwerven en geen voornaam heeft.

Wat ontvang je?

Je ontvangt een afschrift van de akte van voornaamswijziging.

Extra informatie

Hou er rekening mee dat je na de wijziging van jouw voornaam, een nieuwe identiteitskaart en (eventueel) nieuw rijbewijs moet aanvragen en instaat voor deze onrechtstreeks bijkomende kosten. 

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's