Naar inhoud

Publieke inspraak - plan-MER voor Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma)

De stikstofdeposities zijn in grote mate verantwoordelijk voor de milieueffecten verzuring en eutrofiëring. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) heeft als doel de reductie van de stikstofemmisies via een programma aan te pakken.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effect-rapportage (MER) opgestart.
Vanaf 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Je kan de nota bekijken via www.omgevingvlaanderen.be of, na afspraak, inkijken op het gemeentehuis.


Schriftelijke opmerkingen kan je tot en met 16 oktober 2018 bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 'Plan-MER PAS
(PL257), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

 

 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's