Naar inhoud

Legalisatie van Belgische documenten

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moeten daarom eerst gelegaliseerd worden, om ze in het buitenland te kunnen gebruiken. De legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. Afhankelijk van het land waar het document zal voorgelegd worden en het soort document

 • is een apostille vereist
 • is een legalisatie vereist
 • is noch legalisatie, noch apostille vereist

Apostille: is het land waar het document gebruikt wordt, aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan brengt de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de apostillestempel aan op elektronische wijze. Na het plaatsen van een apostillestempel kan het document direct gebruikt worden in het land van bestemming.

Legalisatie: is het document door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd, dan zal de ambassade of het consulaat van het land waar het document zal gebruikt worden, nog een laatste legalisatie doen. De legalisatie door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kan elektronisch of op papier gebeuren. 

Afhandeling

Vooraleer u tot de gemeente te wenden, is het van belang dat u duidelijk weet of het land van bestemming een digitale legalisatie aanvaardt.  Meer informatie kan u hierover verkrijgen bij de desbetreffende ambassade of consulaat - klik hier.

 • Indien u reeds een ondertekend document heeft, dan bezorgt u ons dat document aan het loket of via mail: balie.burgerzaken@edegem.be
 • Moet het document door ons nog afgeleverd worden, laat ons dan via balie.burgerzaken@edegem.be weten welk document u nodig heeft. Wij zorgen dan dat dit door de juiste persoon wordt ondertekend.

Om uw aanvraag correct te kunnen opstarten, hebben wij verder volgende informatie nog nodig:

 • het land van bestemming
 • de taal van de bestemmeling
 • naam en voornaam van aanvrager
 • e-mailadres
 • korte omschrijving waarvoor het document dienstig moet zijn

 

 

Kosten

20 euro per document

 • in geval van e-legalisatie/e-apostille: online betaling waarna de link met het gelegaliseerde document wordt doorgestuurd via mail
 • in geval van papieren legalisatie, aan het loket van de dienst Legalisatie: met Bancontact/Maestro - met Visa/Mastercard - met bewijs van betaling via B-Post

Waar?

Gemeentebestuur

U kan voor het indienen van een aanvraag tot e-apostille of e-legalisatie terecht bij het gemeentebestuur voor documenten die door uw gemeentebestuur werden uitgegeven.

Dienst legalisatie Brussel

U kan eveneens terecht aan de loketten van de dienst legalisatie in Brussel
Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9u tot 12u - op woensdag enkel op afspraak. Enkel originele documenten worden aan het loket aanvaard (géén scans)

Indien het land van bestemming geen digitale legalisatie aanvaardt, moet u zich sowieso wenden tot de dienst legalisatie in Brussel.

 

Wat ontvang je?

apostille: kan geconsulteerd en gedownload worden via de site  https://legalweb.diplomatie.be door middel van het nummer van de apostille én de datum van aflevering van diezelfde apostille.

legalisatie: u ontvangt - na betaling - per mail de link naar het gelegaliseerde document ontvangen.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, dienst legalisaties. Klik hier.

Wat met vertalingen?

Indien uw document moet vertaald worden, dan moet dit gebeuren door een beëdigd vertaler. De handtekening van een beëdigd vertaler wordt gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is. Daarna wordt de handtekening van de Voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie: Waterloolaan 115, 1000 Brussel; e-mail: legal@just.fgov.be (legalisatie van documenten door de FOD Justitie). Pas daarna kunt u de vertaling en het origineel document aanbieden voor e-apostille of e-legalisatie.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's