Naar inhoud

Lichthinder

Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier.

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht.

Het op een onverantwoorde manier aanwenden van nachtelijke verlichting kan leiden tot het in gedrang komen van gezondheid, veiligheid en wetenschap.
Via de website www.lichthinder.be vind je allerhande informatie over dit onderwerp.

Men moet de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden voor uitbating en veiligheid. De verlichting is zo geconcipieerd dat niet-functioneel lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

Overtredingen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250,00 euro. 
Raadpleeg hiervoor het politiereglement zone Hekla.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's